Chow Mei Fun

54. Chicken Chow Mei Fun $9.00
55. Pork Chow Mei Fun $9.00
56. Beef Chow Mei Fun $9.95
57. Shrimp Chow Mei Fun $9.95
58. Singapore Chow Mei Fun $10.95
House Mei Fun $10.95

Advertisements